Cursillo, de beweging

Cursillo, de beweging

Cursillo is in de jaren 40 op Mallorca ontstaan uit de voorbereidingscursussen voor een jeugdbedevaart naar Santiago de Compostella. Met de “Cursillos de Cristiandad” wilden de verantwoordelijken diegenen die “ver” van de Kerk stonden in staat stellen de essentie van het christendom in al zijn diepte en zijn vreugde te ervaren. Veel vrouwen en mannen ervaarden de bevrijdende boodschap van Jezus in de gemeenschap in de cursillos. Ze vonden antwoorden op prangende vragen in hun leven en begonnen erover te praten in hun leefomgeving. Het aantal deelnemers nam snel toe en er vormden zich een groeiende groep medewerkers. De beweging breidde zich via Spanje uit naar Noord-Amerika, verschillende Latijns-Amerikaanse landen en Azië en Oceanië.

Op deze manier werd Cursillo een universele beweging, verspreid over de hele wereld, die een effectieve bijdrage levert voor evangelisatie in verschillende culturen en sociale omgevingen. Vanuit Spanje werd Cursillo ook in veel West-Europese landen geïntroduceerd, sinds de jaren tachtig ook in Nederland. Er werd een team van medewerkers en een nationaal secretariaat opgericht die, met instemming van de bisschoppen, Cursillos aanbieden, de vorming van groepen bevorderen en bijeenkomsten organiseren op nationaal niveau. Cursillo Nederland is erkend door de bisschoppenconferentie als lekenbeweging binnen de katholieke kerk.  De Cursillobeweging wil met zo min mogelijk structuur werken. Een minimum aan organisatie is essentieel voor communicatie en coördinatie op diocesaan, nationaal en internationaal niveau. De secretariaten op alle niveaus zien zichzelf als service-, communicatie- en informatieorganen. In 1972 werd een Europese werkgroep opgericht en in 1980 besloten de continentale werkgroepen om een wereldsecretariaat op te richten als “structuur voor de coördinatie, ondersteuning en verspreiding van de ervaring van de Cursillo”. Het Wereldsecretariaat vertegenwoordigt ook de Cursillobeweging in de Pauselijke Raad van de Leken.

Tegenwoordig is Cursillo thuis op alle continenten en worden cursillos in vele talen gehouden. De Cursillo-beweging is verbonden met vele andere spirituele bewegingen.  De Beweging Cursillo de Christiandad is, samen met de in Italie begonnen Focolarebeweging één van de oudste “Nieuwe Bewegingen” binnen de Katholieke Kerk