Verder nog

Interactieve groepen

Het is echter niet zo dat we daar voldoende aan hebben. God wil dat wij elkaar dragen. Dat wij niet op een of ander eenzaam eiland gaan zitten maar in gemeenschap met Hem, en met anderen leven, en daarbij de vreugde van het geloof beleven. Het is belangrijk elkaar regelmatig te ontmoeten  om de opgedane ervaring te verdiepen en elkaar te bemoedigen.

​Als er al een groep in je parochie is zou je je daarbij kunnen aansluiten. Het kan heel goed een groep zijn die al bestaat zoals een bijbel- of katechesegroep, een gebedsgroep of een groep van een van de bestaande andere bewegingen of lekenorden

Groepsbijeenkomsten

De groepsbijeenkomsten zijn er niet om mensen voor een Cursilloweekend te “winnen”, maar de Cursillo’s zijn er opdat de mensen een kring kunnen vormen en groeps-bijeenkomsten kunnen houden. In de groep motiveer je elkaar, en help je elkaar in een christelijke geest te leven.

Zo kunnen we de enthousiaste beleving van de kern van het christen-zijn waarmaken in de wereld, die zich hoofdzakelijk met materiële waarden bezighoudt. De “belofte” van Jezus “waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden”(Mt 18,20) geeft hierin zekerheid.

Wat kun je doen

Dit door  de menselijke en broederlijke relaties die bij de samenkomst groeien. Door meditatie, het gemeenschappelijk gebed rond de Schrift, en door het vieren van de Eucharistie kan zo een kring ontstaan die elkaar steunt en draagt en die iets uitstraalt van de eenheid van geest en hart, waarvan in de Handelingen van de  apostelen (4,32) sprake is. De kring kan je ook verder helpen in je geloof en je leven, door naast je te staan.

Zijn er echter in je parochie meerdere mensen die  Cursillo gedaan hebben, dan zou je daar ook een vriendschapsgroep ofwel ‘een kring’ mee kunnen vormen.

Verdiepingsweekend

Om de cursillist(oud-deelnem(st)er) bij dat proces te helpen wordt er eenmaal per jaar een verdiepings- weekend gehouden. 

Thema’s van die weekenden waren bijvoorbeeld
“Hoe kan ik mijn geloof uitdragen”, of  
“De diepere betekenis van Eucharistie vieren”.    
 
Daarnaast houden we contact via de Cursillobrief  waarin ook “oud”-cursillisten hun ervaringen kunnen delen.​

Neem dan contact op met de Contactpersoon bij jou in de buurt.