Cursilloweekend, wanneer en waar

Aankomende bijeenkomsten

In 2023 zal weer een Cursillo weekend worden georganiseerd. Een exacte datum is nog niet vastgelegd, maar dit zal waarschijnlijk in Mei of juni zijn.  Ook de plaats ligt nog niet vast. Voor nadere informatie kunt u bellen met het secretariaat, bereikbaar op 0625467893

De te verwachten kosten voor deelname aan een weekend bedragen  250 euro.

Deelname aan een Cursilloweekend mag niet verhinderd worden door financiën, laat uw financiële situatie niet toe dat u het volle bedrag betaalt, neem dan contact op met de penningmeester van Cursillo Nederland, dan vindt u samen een oplossing.

De penningmeester kunt u bereiken op 0644422379.