Ervaringen van deelnemers aan een Cursillo

Ik en Cursillo

Normaal gesproken zou ik een aanhef afwijzen die begint met “Ik”. Ten slotte moet een anonieme lezer worden aangesproken aanhef en tekst. Cursillo gaat niet over anonimiteit. Het gaat echt over mij, over jou en over iedereen die er klaar voor is.
In het najaar van 2017 voltooide ik mijn eerste Cursillo in Horrem, tussen Keulen en Aken. Een vriend die al lang bij het team werkte, had me van tevoren nieuwsgierig gemaakt. Nu wilde ik een paar dagen uit de dagelijkse sleur komen en verheugde ik me op interessante discussies over het onderwerp geloof. Het eerste dat me verraste, was het warme welkom. Aan het merkbare enthousiasme kon je snel zien wie bij de cursillista’s hoorde en wie nog bij de wachtende deelnemers.
Op de tweede dag was het op het eerste gezicht niet zo eenvoudig. Nooit eerder heb ik een groep mannen en vrouwen, jong en oud, verlegen en zelfverzekerd, ongelovigen en theologen zo snel zien uitgroeien tot een vertrouwde gemeenschap. Maar onze metgezellen waren ook een geschenk voor elk individu vanwege de verschillende levenservaringen. Ze leefden voor ons persoonlijk het geloof. In de impulsen lieten ze zien dat geloof geen op zichzelf staand tegenwicht kan zijn voor het dagelijks leven, maar een fundament in dit dagelijkse leven. Voor mij stond het dubbele gebod van Christus centraal in het weekend: “Je zult de Heer, je God, liefhebben … en je naaste als jezelf” (Lucas 10:27 b). Hoe nauw deze geboden met elkaar verbonden zijn, werd duidelijk in de Cursillo. Als we God liefhebben, hoe kunnen we dan onze naasten marginaliseren? Hoe moeten we onze naaste helpen als we niet ook voor onszelf zorgen? Geen enkel gebied van deze liefde kan worden doorgesneden zonder de ander te kraken. Dit leverde veel interessante gespreksrondes op. In mijn theologiestudies (basisschoolonderwijs) ben ik al met alle individuele onderwerpen in aanraking gekomen en toch zijn ze nog nooit zo dicht bij mij en zo levendig geworden als hier.
De drie dagen gingen veel te snel voorbij en uiteindelijk had iedereen een schat aan ervaring in de bagage die ze mee naar huis konden nemen. Het belangrijkste was echter de kracht die vanuit deze gemeenschap in onszelf was gegroeid.
Een jaar later, in oktober 2018, woonden mijn man en ik een tweede Cursillo bij. Het was hetzelfde team, maar een nieuwe groep deelnemers. Ik vond het spannend om te zien hoe de community zich weer ontwikkelde en hoewel de behandelde onderwerpen hetzelfde waren, kon ik nieuwe ideeën meenemen. We lachten, troostten, aten, zongen en vierden samen diensten. En weer was het voor iedereen duidelijk dat het fijn was om daar te zijn geweest. Cursillo heeft ons leven een beetje kleurrijker gemaakt! Ik wens je hetzelfde:

“De Colores”


Breng nieuwe kleuren in je (religieuze) leven met Cursillo!

Monika O.

Ervaringsverslag over het Cursilloweekend in Vierzehnheiligen:

Het is een jaar geleden dat ik deelnam aan het Cursilloweekend. Het was toen geen gemakkelijke beslissing voor mij, ik had grote twijfels of ik deze cursus echt nodig had en ik heb de deelname verschillende keren uitgesteld tot een volgend jaar. Ik heb tenslotte een stevig fundament, leef mijn geloof, ga regelmatig naar de kerk. Na een lange aarzeling schreef ik me in en reed met gemengde gevoelens en met wat angsten en zorgen naar Vierzehnheiligen:

Wat stond me te wachten? Wil ik over alles praten?

Mijn angsten en zorgen waren overbodig – alles was in orde!

De begroeting door het team, – de introductie van de cursisten, – de welkomstgroet en kleine groeten in de zaal, – de lezingen, – de persoonlijke voorbeden, – de gebeden voor het Allerheiligste, – de gesprekken, – de liederen met muzikale begeleiding, – de devoties en diensten.

Ondanks het dicht opeengepakte programma had ik tijd om aan mezelf en mijn leven te denken. Vandaag weet ik: JA, ik had deze cursus nodig!

En wat is er voor mij veranderd?

Ik ga nu naar een bijbelstudiegroep en neem steeds vaker deel aan evenementen in de parochie, bijv. . in de dagelijkse retraites, ga naar Cursillo- evenementen (nu ben ik er een van!), Ik heb nieuwe mensen leren kennen tijdens de cursus – en last but not least: mijn manier van denken is ook in sommige dingen veranderd.

Op de derde dag was het tijd om afscheid te nemen en we keken uit naar de geplande terugkomdag, een paar weken later. Onze groep was nu een volwassen gemeenschap en alles wat we tijdens de cursus hebben ontvangen en me eraan herinnert, zit nu thuis in mijn Cursillo-schatkist .

Brigittte S.

Mysterie van Cursillo

Toen ik met Cursillo in contact kwam, zat ik in een diepe crisis vanwege problemen in de relatiesfeer en was zogezegd de weg kwijt. “Toevallig” vernam ik, dat er in mijn woonplaats een Cursillo zou plaatsvinden en zo kwam ik bij deze beweging binnen. Het werd een belevenis, die mijn leven een  drastische wending zou geven.

Ik kwam, geheel onwetend over de gang van zaken, met een groepje van een man of zes bijeen. Pater Cees de Kemp, die ons verder zou begeleiden sprak ons toe en wat mij vooral is bijgebleven waren zijn woorden: “Wij zullen alles overlaten aan de Heilige Geest. Ik ben benieuwd wat er zal gebeuren”.​

Die eerste avond heb ik zijn woorden ter  harte genomen. Ik bad om de genade, om de muren van mijn hart te openen om Hem binnen te laten, om mij duidelijk te maken wie ik in diepste essentie ben en om mij van daaruit de te volgen weg te wijzen. De daarop volgende dagen werden voor mij een wonderbaarlijke openbaring. Niet zozeer om wat er inhoudelijk werd verteld of gedaan, maar de alom tegenwoordige genegenheid, zeg maar liefde en de versterkende troost die uit het gebeuren op mij overkwam, waren overrompelend.

Steeds sterker werd tijdens de Eucharistievieringen de ontmoeting met de Heer voelbaar en uiteindelijk werd mij de boodschap van deze dagen heel duidelijk: “Ruud, je hebt goede en minder goede kanten. Maar Ik heb je al bemind, nog voordat je ontvangen werd.
​Zie, Ik ben met je, alle dagen. Blijf Mij nabij.”

Mysterie van Cursillo

Niet de mensen die de bijeenkomst begeleiden doen het. Zij zijn slechts de middelen, die de Heilige Geest gebruikt.De methode die wordt gevolgd is lang geleden door mensen samengesteld, maar is mijns inziens door God ingegeven. Heel geraffineerd wordt je met onverwachte verrassingen overrompeld door Zijn Liefde.

Cursillo is eigenlijk niet te beschrijven;

Je moet het ervaren.​

Levensweg versus geloofsweg

Iedereen heeft een eigen levensweg. Deze is soms eenzaam en dan weer heel rijk, door de mensen die naast je staan. Soms zie je heel even niet dat er mensen naast je staan, voel je je eenzaam en alleen, maar dan plotseling breekt de zon weer door. Dit kan door middel van gebed, een woord of klein gebaar zijn. Het is alsof God laat weten dat alles goed kan komen.

In de vorige eeuw is vanuit een jongerenpelgrimagegroep het idee ontstaan om naar wegen te zoeken hoe ‘Christen-zijn’  zijn oorspronkelijke aantrekkingskracht terug te geven zou zijn. Vanuit de pelgrimage-ervaring ontwikkelde zich een geloofscursus om de kernwaarden van het geloof te beleven en uitstraling te geven. De oprichters gaven er de naam ‘Cursillo de Christiandad’ aan mee (vertaald; kleine cursus van het Christen zijn). Deze Cursillobeweging is wereldwijd verspreid. Met zijn kleurrijke logo wordt dit extra tot uitdrukking gebracht. In 1984 is de Nederlandse tak begonnen. Cursillo is door de Pauselijke Raad voor de Leken erkend als lekenbeweging binnen de katholieke kerk. De Focolarebeweging, de Charismatische vernieuwing en de Taize gemeenschap, zijn bewegingen die in dezelfde periode zijn ontstaan. 

Na een afwezigheid van vier jaar is er in het weekend van 5 t/m 7 november 2010 weer een succesvol weekend geweest in het retraitecentrum “Klein Sion” te Leuvenheim. Het werd geleid door een priester, een diaken en vrijwilligers. De drie hoofdthema’s die zij aan bod brachten gingen om wie je ten diepste werkelijk bent, wat Christus voor jou zelf betekent of zou kunnen betekenen, maar ook hoe je je als Christen in deze wereld zou kunnen profileren. Hoe kun je iets voor je medemens betekenen. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, betreffen: De zin en betekenis van vieringen, de mijlpalen of sacramenten in het leven van een gelovige, wat kan ik in samenwerking met de kerk voor een ander betekenen? Hoe kan ik Gods liefde ontvangen en hoe kan ik dit op persoonlijke wijze doorgeven aan anderen? Als bisschoppelijke gedelegeerde van alle nieuwe bewegingen is Mgr. van Burgsteden zaterdags bij een aantal lezingen aanwezig geweest. Na een lezing werd het betreffende thema steeds in groepjes via tafelgesprekken uitgewerkt of besproken. Tijdens dit weekend was er ook ruimte voor een pastoraal gesprek, samenzang, eucharistieviering, gebedsviering en een stuk bezinning. Het was heel bijzonder om mails en post te ontvangen van mensen die d.m.v. gebed zich met ons verbonden voelden en zich inzetten voor het welslagen van dit weekend. Als doelstelling van de cursus gaat het om impulsen geven aan ons geloof, aan onze relatie met Jezus Christus en het uit dragen van de spiritualiteit van de apostelen zoals omschreven in Handelingen 4, 20

Een Cursillo weekend is bedoeld voor alle mensen die al dan niet praktiserend bezig zijn met hun Christelijk geloof. Het kan ook een mooie aanvulling zijn op de ALPHA-cursus zoals die in Nederland wordt gegeven. 

Joke Laan cursist van het Cursillogeloofsweekend  5-7 Nov. 2010